ÚVOD

Konference pigmenty a pojiva je odbornou mezinárodní událostí zaměřenou na oblast výroby nátěrových hmot, povrchových úprav a předúprav povrchů a jejich dalších aplikací. Je místem setkání zástupců výrobních společností, výzkumných a vývojových organizací, univerzitní sféry a dodavatelů výrobních surovin, strojů a zařízení a laboratorních přístrojů.

Témata konference

I. Pigmenty, pojiva a jejich aplikace v oboru nátěrových hmot

  • Suroviny pro formulaci a výrobu nátěrových hmot
  • Pigmenty, plniva a pojiva pro nátěrové hmoty
  • Funkční aditiva pro nátěrové hmoty a povlaky
  • Nanomateriály, nanotechnologie a jejich využití pro nátěrové hmoty, povlaky a jejich složky

II. Nátěrové hmoty pro povrchovou ochranu a úpravu materiálů

  • Speciální povrchové úpravy
  • Vlastnosti a možnosti "smart" povlaků
  • Novinky z aplikací a testování vlastností nátěrových hmot a povlaků

III. Technologie pro výrobu nátěrových hmot, zařízení pro povrchové úpravy a předúpravy povrchů

IV. Legislativa a problematika vlivu pigmentů, nanomateriálů a povrchových úprav na životní prostředí

V. Instrumentální a analytické techniky pro nátěrové hmoty a jejich složky

Sborníky ročníků 2014–2023

Sborník XVI. ročníku konference (2023)
Sborník XV. ročník konference
(2022, upravená verze 01/2023)
Sborník XIV. ročníku konference (2021)
Sborník XIII. ročníku konference (2020)
Sborník XII. ročníku konference (2019, doplněná verze)

Sborník XI. ročníku konference (2018, doplněná verze)

Sborník X. ročníku konference (2017)
Sborník IX. ročníku konference (2016)
Sborník VIII. ročníku konference (2015)
Sborník VII. ročníku konference (2014)

Organizátoři

Organizátorem konference je redakce časopisu CHEMAGAZÍN ve spolupráci Ústavem chemie a technologie makromolekulárních látek, Fakulty chemicko-technologické, Univerzity Pardubice - odborný garant prof. Ing. A. Kalendová, PhD.

Vědecký výbor konference

Dr. Ing. Petr ANTOŠ, Ph. D., EURING, EurChem – předseda
Prof. Ing. Andréa KALENDOVÁ, Ph. D., RNDr. Petr PIKAL, Ing. Daniel KUSYN


Dovolujeme si vás také pozvat na ETCC – European Technical Coatings Congress 2024, který se uskuteční ve francouském Avignonu ve dnech 23.-25.9. Program konference najdete zde.

Časopis CHEMAGAZÍN je sponzorem členství Odborné skupiny Nátěrové hmoty, pryskyřice a pigmenty České společnosti chemické ve společnosti FATIPEC (Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries).

CHEMAGAZÍN bude ve spolupráci s ČSCH pořadatelem konference ETCC v roce 2028.

fatipec