ÚVOD

Konference pigmenty a pojiva je odbornou mezinárodní událostí pro oblast výroby nátěrových hmot, povrchových úprav a předúprav povrchů a jejich dalších aplikací. Je místem setkání zástupců výrobních společností, výzkumných a vývojových organizací, univerzitní sféry a obchodních firem.

Témata konference

I. Pigmenty, pojiva a jejich aplikace v oboru nátěrových hmot

  • Suroviny pro formulaci a výrobu nátěrových hmot
  • Pigmenty, plniva a pojiva pro nátěrové hmoty
  • Funkční aditiva pro nátěrové hmoty a povlaky
  • Nanomateriály, nanotechnologie a jejich využití pro nátěrové hmoty, povlaky a jejich složky

II. Nátěrové hmoty pro povrchovou ochranu a úpravu materiálů

  • Speciální povrchové úpravy
  • Vlastnosti a možnosti "smart" povlaků
  • Novinky z aplikací a testování vlastností nátěrových hmot a povlaků

III. Technologie pro výrobu nátěrových hmot, zařízení pro povrchové úpravy a předúpravy povrchů

IV. Legislativa a problematika vlivu pigmentů, nanomateriálů a povrchových úprav na životní prostředí

V. Instrumentální a analytické techniky pro nátěrové hmoty a jejich složky

Sborníky ročníků 2014–2022

Sborník XV. ročník konference (2022, upravená verze 01/2023)
Sborník XIV. ročníku konference (2021)
Sborník XIII. ročníku konference (2020)
Sborník XII. ročníku konference (2019, doplněná verze)

Sborník XI. ročníku konference (2018, doplněná verze)

Sborník X. ročníku konference (2017)
Sborník IX. ročníku konference (2016)
Sborník VIII. ročníku konference (2015)
Sborník VII. ročníku konference (2014)

Organizátoři

Organizátorem konference je redakce časopisu CHEMAGAZÍN ve spolupráci Ústavem chemie a technologie makromolekulárních látek, Fakulty chemicko-technologické, Univerzity Pardubice - odborný garant prof. Ing. A. Kalendová, PhD.

Vědecký výbor konference

Dr. Ing. Petr ANTOŠ, Ph. D., EURING, EurChem – předseda
Prof. Ing. Andréa KALENDOVÁ, Ph. D., RNDr. Petr PIKAL, Ing. Daniel KUSYN, Ing. Michal POLEDNO, Ph. D.


Časopis CHEMAGAZÍN je sponzorem členství Odborné skupiny Nátěrové hmoty, pryskyřice a pigmenty České společnosti chemické ve společnosti FATIPEC (Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries).

fatipec