PROGRAM A PŘEDNÁŠKY

Seznam přednášek a prezentací

 • Informace o vývoji a současném stavu klasifikace TiO2, Pikal P.,  PRECHEZA a.s.
 • Organická povrchová úprava pigmentů, Pinková B.,  PRECHEZA a.s.
 • Zkoušení organických povlaků na výskyt pórů nízko- nebo vysoko- napěťová metoda, Mindoš L.,  SVÚOM s.r.o
 • Studium korozní odolnosti zinkem pigmentovaných organických povlaků s obsahem dalších typů pigmentů, Kohl M., Univerzita Pardubice,  Fakulta chemicko-technologická,  Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Náhrada kobaltu v nátěrových hmotách na bázi alkydových pryskyřic,  Honzíček J.1, Charamzová I.1, Vinklárek J. 2, 1 Univerzita Pardubice,  Fakulta chemicko-technologická,  Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek,  2 Univerzita Pardubice,  Fakulta chemicko-technologická, Katedra obecné a anorganické chemie
 • Využití Mn(acac)3 jako sikativu pro vybrané alkydové pryskyřice,  Matušková I.1, Honzíček J.1,  Vinklárek J. 2, 1 Univerzita Pardubice,  Fakulta chemicko-technologická,  Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek,  2 Univerzita Pardubice,  Fakulta chemicko-technologická, Katedra obecné a anorganické chemie
 • Hygienické latexové nátěry s nanostrukturním ZnO a MgO jako antibakteriálními aditivy, Machotová J.,  Kalendová A., Steinerová D.,  Univerzita Pardubice,  Fakulta chemicko-technologická,  Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Zinkové barvy v praxi, Sigmund J.
 • Náhrada kadmiování anorganickými nátěrovými systémy na bázi Zn a Zn/Al lamel,  Steiner V., Mészáros M., Melichar J., Boháček J., SVÚM a.s.
 • Antikorozní pigmenty bez obsahu zinku a chromu,  Kusyn D.1, Lalas V.2,  1 Radka International spol.s.ro. Pardubice,  2 Banner Chemicals Group UK
 • Zmeny vlastností povrchovo upravených dýh navrhnutým náterovým systémom učeným do exteriéru, Kúdela J.,  TU Zvolen
 • Farebná stabilita povrchovo upraveného smrekového dreva polyuretánovým lakom pred a po modifikácii UV absorbérom, Kúdela J.1,  Svocák J.1, Sikora A.2, 1 TU Zvolen, 2 ČZU Praha
 • More sustainable solutions for wood coatings, Tejada R. E.1, Tasic S.2,  1 Covestro SL, Spain,  2 Ogranak Covestro Slovakia Services s.r.o., Serbia
 • Patcham’s solutions for problem free tinting of water based systems,  Chakraborty S., Patel B., Bieleman J., Patcham FZC
 • Komplexní jednokroková analýza složení barev ve spektrálním rozsahu MIR-THz,  Prieboj J., Matoušek D., Neuman J., Optik Instruments s.r.o. (Bruker Optics)
 • Analýza pigmentů pomocí vzdálené infračervené spektroskopie: FT-FAR, Šec K., Nicolet CZ s.r.o.
 • Antibakteriální nátěrová technologie FN NANO® v systému integrované prevence ochrany veřejného zdraví, Šefl P., Procházka J.,  Advanced Materials - JTJ s.r.o.,  FN-NANO s.r.o.
 • Využití fotokatalytických nátěrů při ochraně ovzduší: Vliv intenzity dopadající UV-A záření na rychlost fotokatalytického procesu v nátěrové vrstvě funkčního nátěru FN2,  Procházka J.,  Advanced Materials-JTJ s.r.o.