PROGRAM A PŘEDNÁŠKY

Časový harmonogram konference

Pondělí 7.11.2022
 • 8:00 ... Registrace a ubytování
 • 10:45–13:00 ... Oběd
 • 12:00 ... Zahájení konference
 • 12:15–17:45 ... Přednášky
 • 18:00–19:30 ... Večeře
 • 20:00–24:00 ... Společenský večer s rautem a country & bluegrassovou kapelou Křáp
Úterý 8.11.2022
 • 8:00–9:30 ... Snídaně / Odhlášení z ubytování
 • 9:30–12:00 ... Přednášky
 • 12:00–13:15 ... Oběd
 • 13:00–16:00 ... Přednášky
 • 16:00 ... Ukončení konference

Časový harmonogram je předběžný a jeho změny jsou vyhrazeny.

Seznam přednášek (podle data zařazení do programu)

 • SILRES® BS 6920 – A New Hybrid Binder for Innovative Surface Application,  Anders U.1, Kowalska E2, 1. Wacker Chemie AG, Burghausen, 2. Wacker-Chemia Polska Sp. z o.o.
 • Nový způsob urychleného vytvrzování a utěsňování rozpouštědlových 2-složkových zinksilikátových nátěrů,  Denk K.,  Pragochema spol. s r.o.
 • Testování vlivu složení antikorozních pigmentů, plniv a vodivých polymerů na antikorozní účinnost a fyzikálně-mechanické vlastnosti polyaspartátového nátěrového systému a porovnání dvou typů polyisokyanátových tužidel,  Raycha . Y1, Kusyn D.2, Marek J.2, Kohl M.1, 1 Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, 2 RADKA International s.r.o.
 • Využití bezkobaltových urychlovačů při vytvrzování nátěrů na bázi nenasycených polyesterů,  Matušková E.1,  Honzíček J.1,  Vinklárek J.2,  1 Univerzita Pardubice, FChT, ÚCHTML, 2 Univerzita Pardubice, FChT, KOACH
 • Smáčedla a dispergátory pro pigmenty a plniva v nátěrových látkách, Cagan P.,  Pointner & Rothschädl Ges.m.b. H.
 • Náhrada sikativů na bázi kobaltu,  Honzíček J.1, Vinklárek J.2,  1 Univerzita Pardubice, FChT, ÚCHTML, 2 Univerzita Pardubice, FChT, KOACH
 • Nenasycené polyesterové pryskyřice na bázi kyseliny itakonové a methylmethakrylátu s iniciačním systémem obsahujícím vanad, Rubeš D.1, Honzíček J.1, Vinklárek J.2,  1 Univerzita Pardubice, FChT, ÚCHTML, 2 Univerzita Pardubice, FChT, KOACH
 • Objasnění příčin tvorby puchýřujících defektů v povrchové úpravě kompozitních profilů, Mindoš L.,  SVÚOM s.r.o.
 • Využití monomerů na bázi rostlinných olejů v syntéze akrylátových lakařských pojiv pomocí emulzní polymerace,  Kolář M.1, Machotová J.1, Podzimek Š.1,2, Honzíček J.1, Hájek M.3,  1 Univerzita Pardubice, FChT, ÚCHTML, 2 Synpo, a.s., 3 Univerzita Pardubice, FChT, KFCH
 • Syntéza, spektrální vlastnosti a aplikace perylenových pigmentů,  Vyňuchal J.1, Valtr J.1, Gotzmann, R.1, Držková M.2, Panák O.2, Hrdina R.2 , Alafid F.2, 1 Synthesia, a.s., 2 Univerzita Pardubice, FCHT
 • Syntéza a charakterizace rosiaitu pro potřeby identifikace pigmentů ve výtvarném umění, Dohnalová Ž.1, Luxová J.1, Šulcová P.1, Antušková V.2, Šefců R.2, Kotrlý M.3, Turková I.3, 1 Univerzita Pardubice, FCHT, 2 Národní Galerie Praha, 3 Kriminalistický ústav PČR
 • Stanovení fotokatalytické účinnosti odstraňování těkavých organických látek na různých TiO2 materiálech,  Baudys M., Berthet E., Lhotka M., Krýsa J., VŠCHT Praha, Ústav anorganické technologie
 • Budoucnost v oboru nátěrů – návrhy z praxe, Sigmund J.
 • Will the smart paint factory eliminate the need for lab personal within the next 5 years?, Stalmach U.,  ORONTEC GmbH & Co. KG
 • Mechanismy degradace nátěrových systémů a urychlené zkoušky,  Prošek T.,  VŠCHT Praha,  Technopark Kralupy
 • TiO2 - Nano a pigment – vliv velikosti částic na klíčové optické vlastnosti, Pikal P., PRECHEZA a.s.
 • Z laboratoře do reálných podmínek – fotokatalýza zlepšuje ovzduší ve městech,  Ducháček T.,  Advanced Materials – JTJ s.r.o.
 • Moderní architektura a chytré nátěry – praktická a ekonomická cesta ke zdraví a udržitelnosti,  Jonáš J., FN - NANO s.r.o.
 • Nátěrové hmoty na bázi latexových pojiv s antimikrobiálními  a antikorozními vlastnostmi v závislosti na mechanismu síťování a obsahu nanočástic,  Gondová L., Machotová J., Kalendová A., Kohl M., Univerzita Pardubice, FCHT
 • Vliv struktury a složení pigmentů na antikorozní vlastnosti zinkem pigmentovaných nátěrových hmot, Boštíková K., Kohl M., Fouzy A, Hrdina R., Kalendová A., Univerzita Pardubice, FCHT
 • Studium vlivu pigmentů s obsahem zinku a hořčíku na antikorozní účinnost a fyzikální vlastnosti nátěrových hmot,  Řezníček D., Kohl M., Hrdina R., Fouzy A., Kalendová A., Univerzita Pardubice, FCHT
 • Top produkty a nejnovější trendy v oblasti výzkumu a vývoje alkydových pryskyřic SPOLCHEMIE,  Lechowitz M.1, Vraštilová A.2, Hájková M.2,  1 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.,  2 SYNPO, a.s.

Seznam poster prezentací

 • Dispergační metody pro přípravu mikronizovaného dihydrátu fosforečnanu zinečnatého,  Zabloudil A.1, Prodanovic N.1, Pokorný P.1, Kolísko J.1, Čech Barabászová K.2,  1. Kloknerův ústav Českého vysokého učení technického v Praze, Šolínova 7, Praha 6 – Dejvice, 160 00, Česká republika, 2. Centrum nanotechnologií, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, 708 00, Česká republikace
 • Možnosti nových vodivých polymerů v povrchové ochraně materiálů,  Mechergui I., Kohl M., Kalendová A., Univerzita Pardubice, FCHT