PROGRAM A PŘEDNÁŠKY

Časový harmonogram konference

Pondělí 6.11.2023
 • 8:00 ... Registrace a ubytování
 • 10:45–13:00 ... Oběd
 • 12:00 ... Zahájení konference
 • 12:15–17:45 ... Přednášky
 • 18:00–19:30 ... Večeře
 • 20:00–24:00 ... Společenský večer s rautem
Úterý 7.11.2023
 • 8:00–9:30 ... Snídaně / Odhlášení z ubytování
 • 9:30–12:00 ... Přednášky
 • 12:00–13:15 ... Oběd
 • 13:00–16:00 ... Přednášky
 • 16:00 ... Ukončení konference

Časový harmonogram je předběžný a jeho změny jsou vyhrazeny.

Seznam přednášek (podle data zařazení do programu)

 • Recyklace zinku a využití cirkulárních zinkových prášků v nízkouhlíkatých základních nátěrových hmotách, Dáňa T, COREZINC s.r.o.
 • Fotokatalyticky aktivní materiály, jejich aplikace a hodnocení účinnosti,  Baudys M., Rusek J., Krýsa J., VŠCHT, Ústav anorganické technologie
 • A performance comparison of euroMinerals products and benchmark minerals by replacing Tio2,  Skoczylas-Jańczyk M.,  euroMinerals GmbH
 • Způsoby ovlivnění aplikačních vlastností TiO2,  Pinková B., PRECHEZA a.s.
 • Kurzy Asociace korozních inženýrů,  Knaislová A.,  Asociace korozních inženýrů
 • Schválené systémy protikorozní ochrany pro mosty a ocelové konstrukce staveb Ředitelství silnic a dálnic, Sigmund J., Korozní inženýr
 • Natural fillers for long-lasting corrosion protection, Reiter S.,  HOFFMANN MINERAL GmbH
 • Asociace mladých chemiků: Proč růst s námi? Steinerová D.,  Asociace mladých chemiků - Česká společnost chemická

Seznam poster prezentací

 • Srovnávací studie mlecích postupů použitelných k přípravě koncentrátu aktivační lázně šetrné k životnímu prostředí,  Zabloudil A.1, Pokorný P.1, Kolísko J.1, Čech Barabazsová K.2,  1. Kloknerův ústav ČVUT,  2. Nanotechnology center, VŠB - Technická Univerzita Ostrava