PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Výsledky vaší výzkumné nebo vývojové práce,  laboratorních nebo výrobních postupů, aplikací, odborných rad a zkušeností nebo praktických řešení problematiky výroby nátěrových hmot a úpravy povrchů budou následně přínosem všem zájemcům, kteří si vaše příspěvky prostudují.

Stěžejními tématy konference jsou pigmenty a jejich aplikace v nátěrových hmotách, povrchových úpravách a ve stavebnictví, popř. v plastech. Dále pak organická pojiva pro nátěrové hmoty a stavebnictví a anorganická pojiva pro keramiku, stavebnictví, vysokoteplotní nátěry a další aplikace. Pozornost se zaměřuje i na nanomateriály, speciální materiály a technologie objevující se v poslední době na poli povrchových úprav. Prostor je také pro legislativu a vliv výroby a aplikací nátěrových hmot a nanomateriálů na životní prostředí.

Sborník

Příspěvky je možné uveřejnit v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Základní formou zápisu do Sborníku je min. anglický text abstraktu, který lze doplnit plným textem příspěvku. Sborník konference, který bude vydán v tištěné formě ve formátu A5 obdrží poštou každý, kdo se zaregistruje a uhradí konferenční vložné. Formát přípravy podkladů pro sborník najdete zde. Sborníky jsou již trdaičně indexovány ve Web of Science a dalších rešeršních databázích.

Termíny

  • 15. září 2023 – přihláška přednášky/prezentace (název, abstrakt, autor).
  • 30. září 2023 – uzávěrka dodání podkladů pro sborník.

Přihlášky přednášek

Názvy přednášek s jejich abstrakty, jménem přednášejícího a jmény spoluautorů posílejte na info@pigmentyapojiva.cz.  Zařazení do programu následně projedná vědecký výbor konference.

Pokud máte další dotazy, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře nebo na tel. 603 211 803.