PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Aktivní účast na konferenci

Nabízíme vám možnost prezentace výsledků výzkumných nebo vývojových projektů,  laboratorních nebo výrobních postupů, aplikací, odborných rad a zkušeností nebo praktických řešení problematiky výroby nátěrových hmot a úpravy povrchů, které budou přínosem všem účastníkům konference.

Stěžejními tématy konference jsou pigmenty a jejich aplikace v nátěrových hmotách, povrchových úpravách a ve stavebnictví, popř. v plastech. Dále pak organická pojiva pro nátěrové hmoty a stavebnictví a anorganická pojiva pro keramiku, stavebnictví, vysokoteplotní nátěry a další aplikace. Pozornost se zaměřuje i na nanomateriály, speciální materiály a technologie objevující se v poslední době na poli povrchových úprav. Prostor je také pro legislativu a vliv výroby a aplikací nátěrových hmot a nanomateriálů na životní prostředí.

Firemní prezentace jsou přijímány pouze v případě volného místa v programu konference a za podmínky, že se bude jednat v maximální míře o technické sdělení, aplikačně zaměřené a s minimálním množstvím reklamních sdělení. Čiště produktové prezentace jsou nevhodné.

Sborník

Příspěvky je možné uveřejnit v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Základní formou zápisu do Sborníku je min. anglický text abstraktu, který lze doplnit plným textem příspěvku. Sborník konference, který bude vydán v tištěné formě ve formátu A5 obdrží poštou každý, kdo se zaregistruje a uhradí konferenční vložné. Formát přípravy podkladů pro sborník najdete zde

Termíny

  • 30. srpen 2024 – přihláška přednášky/prezentace (název, abstrakt, autor).
  • 30. září 2024 – uzávěrka dodání podkladů pro sborník

Přihlášky přednášek

Názvy přednášek s jejich abstrakty, jménem přednášejícího a jmény spoluautorů posílejte na info@pigmentyapojiva.cz.  Zařazení do programu následně projedná vědecký výbor konference.

Pokud máte další dotazy, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře nebo na tel. 603 211 803.