PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ

I přesto, že se v letošním roce neuskuteční Konference pigmenty a pojiva v klasickém formátu kongresovém hotelu JEZERKA, nabízíme vám možnost uveřejnění přednášky nebo prezentace ve Sborníku a na těchto web stránkách. Výsledky vaší výzkumné nebo vývojové práce,  laboratorních nebo výrobních postupů, aplikací, odborných rad a zkušeností nebo praktických řešení problematiky výroby nátěrových hmot a úpravy povrchů budou následně přínosem všem zájemcům, kteří si vaše příspěvky prostudují.

Stěžejními tématy konference jsou pigmenty a jejich aplikace v nátěrových hmotách, povrchových úpravách a ve stavebnictví, popř. v plastech. Dále pak organická pojiva pro nátěrové hmoty a stavebnictví a anorganická pojiva pro keramiku, stavebnictví, vysokoteplotní nátěry a další aplikace. Pozornost se zaměřuje i na nanomateriály, speciální materiály a technologie objevující se v poslední době na poli povrchových úprav. Prostor je také pro legislativu a vliv výroby a aplikací nátěrových hmot a nanomateriálů na životní prostředí.

Sborník

Příspěvky je možné uveřejnit v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Základní formou zápisu do Sborníku je min. anglický text abstraktu, který lze doplnit plným textem příspěvku. Sborník konference, který bude vydán v tištěné formě ve formátu A5 obdrží poštou každý, kdo se zaregistruje a uhradí konferenční vložné. Formát přípravy podkladů pro sborník najdete zde. Sborníky jsou již trdaičně indexovány ve Web of Science a dalších rešeršních databázích.

Plnohodnotné prezentace ke stažení

Na web stránkách přístupných pouze po úhradě vložného, budou ke stažení příspěvky ve formě PPTX nebo PDF prezentací (příp. vč. video sekvencí). Záleží na každém autorovi, zda se rozhodne je zaslat a zpřístupnit.

Termíny

  • 16. října 2020 – přihláška přednášky/prezentace (název, abstrakt, autor).
  • 30. října 2020 – uzávěrka dodání podkladů pro sborník.

Pokud máte další dotazy, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře nebo na tel. 603 211 803.