PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Nabízíme vám aktivní účast na konferenci formou přednášky nebo posteru se zvýhodněnou cenou vložného. Připojte se k účasti na konferenci formou přednášky nebo poster prezentace. Výsledky vaší výzkumné nebo vývojové práce budou přínosem vědeckého programu a přispějí k rozvoji odborných znalostí ostatních účastníků konference.

V případě zahraničních přednášejících lze zajistit prezentaci formou videokonference přenášené on-line do konferenčních prostor.

Do programu bude možné zařadit i tzv. firemní přednášky. Podmínkami pro jejich přijetí jsou časové možnosti programu (volné místo), vysoká technicko-odborná úroveň a odsouhlasení vědeckým výborem konference.

Stěžejními tématy konference jsou pigmenty a jejich aplikace v nátěrových hmotách, povrchových úpravách a ve stavebnictví, popř. v plastech. Dále pak organická pojiva pro nátěrové hmoty a stavebnictví a anorganická pojiva pro keramiku, stavebnictví, vysokoteplotní nátěry a další aplikace. Pozornost se zaměřuje i na nanomateriály, speciální materiály a technologie objevující se v poslední době na poli povrchových úprav. Prostor je také pro legislativu a vliv výroby a aplikací nátěrových hmot a nanomateriálů na životní prostředí.

Prezentace jsou možné v českém, slovenském i v anglickém jazyce. Povoleny jsou formáty PPTX a PDF vč. video sekvencí. Příspěvky budou předem převedeny do sborníku konference, který bude vydán v tištěné formě ve formátu A5 a obdrží ho všichni účastníci při příjezdu na konferenci. Formát přípravy podkladů pro sborník najdete zde. Sborníky jsou indexovány ve Web of Science.

Termíny

30. září 2020 – Přihláška přednášky (název, abstrakt, přednášející) a Uzávěrka dodání podkladů pro sborník.
Prezentace lze poslat předem nebo odevzdat na flash disku min. 3 hodiny před uvedením prezentace.
Postery je nutné odevzdat nebo upevnit na stojany před zahájením konferenčního programu.

V případě zájmu o účast formou přednášky nebo posteru nás kontaktujte prostřednictvím formuláře nebo na tel. 603 211 803.