 

XIII. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA

3.–4.11.2020 •  HOTEL JEZERKA SEČ

Organizuje

ve spolupráci s

Úvod

Program / Přednášky

Místo konání

/ Ubytování

Vložné / Registrace

Info pro
přednášející

Firemní

prezentace

Kontakt

Hlavní sponzor

Partneři

Firemní prezentace

3P-CHEMADICHEM
ADVANCED MATERIALS-JTJ
APPLIED CHEMICALS

AZELISHELAGO CZ
Biesterfeld Silcom
FRYAUF FILMIXGAMIN
LABIMEX CZLANIK
Nordmann, Rassmann
KORAPOROPOLZ
RAVAGO CHEMICALS CZ
SAFIC-ALCAN
THORSON CHEMICAL
SYNTHESIAVENATOR

Mediální partneři

POVRCHOVÉ ÚPRAVY.CZ

POVRCHÁŘI.CZ

NÁTĚROVÉ HMOTY.CZ

Podporujeme českou účast
v organizaci

PROGRAM KONFERENCE A SEZNAM PŘEDNÁŠEK

Předběžný program konference - časový harmonogram

Pondělí 11.11.2019

 • 09:00-12:00 - příjezd, registrace
 • 11:00 - oběd
 • 12:00 - zahájení konference
 • 12:15-17:15 - přednášky
 • 17:30 - večeře
 • 20:00 - společenský večer s rautovým pohoštěním a překvapením

Úterý 12.11.2019

 • 08:00 - snídaně
 • 09:00-12:00 - přednášky
 • 12:00-12:30 - oběd
 • 13:00-16:30 - přednášky
 • 16:30 - ukončení, odjezd

Zvaná přednáška

On-line characterization of the particle size of pigments in submicron and nanometer range during the dispersion process, Dr.-Ing. Felipe Wolff-Fabris, European Centre for Dispersion Technologies, Selb/Německo

Seznam přednášek

Nejnovější informace o stavu klasifikace TiO2, Pikal P., PRECHEZA a.s.

UFI-kód napříč Evropou; Novinky u harmonizovaných klasifikací a Souvislosti v uvádění některých informací v bezpečnostních listech, Stuchlík J., SBLCore s.r.o.

Použití železitých pigmentů v nátěrových systémech, Pinková B., Jehlářová E., Kostíková Z., PRECHEZA a.s.

Využití NUVOLVE™ glukanové disperse v nátěrových hmotách, Vlasáková J., SYNPO a.s.

Samočisticí polymerní systémy na bázi organických fotoaktivních materiálů, Kubáč L., Kořínková R., Tupý M., Zetková K., Centrum organické chemie s.r.o., Fatra a.s., Synpo a.s.

Kompozitní fotokatalyzátory na bázi TiO2 a uhlíkatých materiálů a jejich účinnost odstraňování polutantů z plynné fáze, Baudys M., Vislocká X., Krýsa J., Technopark Kralupy - VŠCHT Praha, VŠCHT v Praze, ÚAnCh AV ČR

Korozně inhibiční schopnosti perylenových pigmentů v organických povlacích na bázi epoxyesterové pryskyřice, Hrdina R., Kohl M., Kalendová A., Alafid F., Burgert L., Univerzita Pardubice, FCHT, ÚCHTML

Studium korozní odolnosti zinkem pigmentovaných povlaků s obsahem hořčíku, Kohl M., Kalendová A., Univerzita Pardubice, FCHT, ÚCHTML

Syntéza a testování akrylátových disperzí s inkorporovanými nanočásticemi, Steinerová D., Univerzita Pardubice, FCHT, ÚCHTML

Nové sikativy na pro rozpouštědlové alkydové pryskyřice, Honzíček J., Charamzová I., Vinklárek J., Univerzita Pardubice, FCHT, KOAnCh/ÚCHTML

Antibakteriální vlastnosti povrchových úprav na materiálech na bázi dřeva zejména dřevěných podlah, Tesařová D., Polášková H., Hlavatý J., Krontorád K., Jeřábková E., Mendelova univerzita v Brně - Ústav nábytku designu a bydlení, Textilní zkušební ústav Brno, Mendelova univerzita v Brně - Ústav dřevařských technologií

Odhad tloušťky barvy barvy pomocí termografie s bleskovým pulsem, Muzika L., Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - výzkumné centrum

Novinky v molekulové mikrospektroskopii pigmentů a pojiv: od nanometrů po makro vzorky, Šec K., Nicolet CZ s.r.o.

Znaky jakosti anorganických zinkových nátěrů pro optimální protikorozní ochranu ocelových kostrukcí, Denk K., Pragochema spol. s r.o.

Objasnění příčin ztráty adheze lepeného spoje mezi fasádní deskou  a nosným Al roštem, Mindoš L., SVÚOM s.r.o.

Novinky v portfoliu alkydových pryskyřic Spolchemie respektující ekologické trendy, Brabec Z., Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Advantages of WACKER Binder Technologies Usedin Coating Applications, Tiemeyer C., Wacker Chemie AG/Německo

Innovative Silicone Technology for Anti-Graffiti Protective Coatings, Kowalska E., Wacker-Chemia/Polsko

Silicone Chemistry for Energy-Saving Facade Coatings, Kowalska E., Wacker-Chemia/Polsko

Bayferrox® NEW RED – produktová charakteristika a vlastnosti, Gergel P., Lanxess Central Eastern Europe s.r.o.

Boosting Opacity – možnosti zlepčení krycích vlastností nátěrů, s možností zaměření na formulace na českém trhu, Schrul Ch., Omya/Německo

EvoKure – revoluční zasychání 2K UHS nátěrových hmot, Sliž J., Lankwitzer ČR, spol. s r.o.

Seznam Poster prezentací

Synthesis of willemite pigments doped with different d-chromophore elements - Co and Ni (part 1), Markovska I., Ts.Dimitrov , Ts. Ibreva, Yovkova F., Karamanov  A., Yordanov N., prof. Assen Zlatarov University, Burgas/Bulharsko

Synthesis of willemite pigments doped with different d-chromophore elements - Mn, Fe and V (part 2), Dimitrov Ts., Markovska I., Ibreva Ts., Yovkova F., Karamanova E., Avdeev G., prof. Assen Zlatarov University, Burgas/Bulharsko

Kvalita povrchu po otryskaní a jej vplyv na vlastnosti náterového systému, Draganovská D., Technická univerzita v Košiciach

Vplyv vlastností abraziva na čistotu povrchov po abrazívnom čistení, Guzanová A., Janoško E., Technická univerzita v Košiciach

Nový typ antibakteriálních povrchových úprav různých materiálů pomocí metody sol-gel, Lovětinská-Šlamborová R., Exnar P.,  Opršal J., Zetková K., Kopecká K., Marek J., Martinková L., Technická univerzita v Liberci, SYNPO a.s., INOTEX s.r.o.

Posílení účinku současných konzervantů, Opršal J., Zetková K., Šilha D., SYNPO a.s., Univerzita Pardubice, FChT, Katedra biologických a biochemických věd

Vodou ředitelné samosíťující polymerní pojivo s odolností proti bleskové korozi, Machotová J., Univerzita Pardubice, FCHT, ÚCHTML

Mechanické vlastnosti nátěrů alkydových pryskyřic vytvrzovaných sikativy na bázi vanadu, Vinklárek J. , Honzíček J., Charamzová I., Univerzita Pardubice, FCHT, KOAnCh/ÚCHTML

 

 

Změna programu vyhrazena.

Organizátor konference:

CHEMAGAZÍN s.r.o., Gorkého 2573, 53002 Pardubice

   Ochrana osobních údajů  © 2019 CHEMAGAZÍN s.r.o.