 

XI. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA

5.–6.11.2018 •  HOTEL JEZERKA SEČ

Organizuje

ve spolupráci s

Úvod

Program / Přednášky

Místo konání

/ Ubytování

Vložné / Registrace

Info pro
přednášející

Firemní

prezentace

Kontakt

Hlavní sponzor

Partneři

Firemní prezentace

APPLIED CHEMICALS
FRYAUF FILMIX
LABIMEX CZLANIK

Mediální partneři

POVRCHOVÁ ÚPRAVA.CZ

POVRCHÁŘI.CZ

NÁTĚROVÉ HMOTY.CZ

PROGRAM KONFERENCE - Seznam přednášek X. ročníku konference

Přednášky

Seznam prezentací přijatých do programu konference k dnešnímu dni:

 • Problematická ochranná účinnost 1komponentních cemento-polymerových elastických membrán v trvalém ponoru. Mindoš l., SVÚOM s.r.o.
 • UFI-kód (příloha VIII nařízení CLP) – co nás čeká? Burešová B., SBLCore s.r.o.
 • Novinky ve světě TiO2. Přikryl J., PRECHEZA a.s.
 • Existují vědecké důvody pro klasifikaci TiO2? Pikal P., PRECHEZA a.s.
 • Vliv účinku plazmových trysek na sedimentaci práškových aditiv. Voráč Z., Pijáková B., Korous M., Dvořáková E., Alberti M., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyzikální elektroniky
 • α-Fe2O3/TiO2 fotoanody pro energetické a environmentální aplikace. Krýsa J.1, Němečková A.1, Zlámal M.1, Neumann-Spallart M.1, Baudys M.1, Kment Š.2, Hubička Z.2, VŠCHT v Praze, FChT, Ústav anorganické technologie
 • Prášková reologie nanokrystalů. Kulaviak L., Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, v.v.i.
 • Water borne DTM Coatings - Some rules for success. Zouhar D., Caruana G., Grolman s.r.o.
 • Formulace univerzálních pigmentových koncentrátů. Bouwman R., CLIQ SwissTech B.V.
 • Řízení povrchových vlastností transparentních vodou ředitelných laků na bázi akrylátových latexů. Machotová J., Černošková E., Rückerová A., Puková K., Univerzita Pardubice, FCHT
 • Koloristika a kolorimetrie v praxi opravárenských autolaků. Košťál M.
 • Nové možnosti vibrační spektroskopie v oblasti analýzy pigmentů. Matoušek D., Neuman J., Optik Instruments s.r.o.
 • Vliv polyanilin benzoátu na korozně inhibiční účinnost zinkem plněných organických povlaků. Kohl M., Kalendová A. - Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Mechanické a antikorozní vlastnosti organických povlaků obsahující povrchově upravené částice mastku v závislosti na typu dopantu. Nechvílová K., Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Vytvrzování vysokosušinových alkydových pryskyřic kobaltnatým sikativem. Charamzová I., Honzíček J., Vinklárek J., Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek a Katedra obecné a anorganické chemie
 • Využití glukanu v nátěrových hmotách. Vlasáková J, Milič R., SYNPO, a.s.
 • TAC – Total Appearance Capture ... zachyťte materiály s nepřekonatelným realismem. Matušková L., X-Rite
 • Kompozitní fotokatalyzátory na bázi TiO2 - aktivní uhlí. Baudys M., Vislocká X., Riva M., Krýsa J., Technopark Kralupy, Ústav anorganické technologie VŠCHT Praha, Politecnico Milano
 • Ultrazvukový sonifikátor fy. Hielscher pro přípravu pigmentů nátěrových hmot. Dalecký J., Pragolab s.r.o.
 • Pigmenty a pojiva z pohledu molekulové spektroskopie. Šec K., NICOLET CZ s.r.o.
 • Možnosti hledání informací z hlediska plnění legislativních povinností u SVHC a jiných látek používaných v barvách, povlacích a pojivech. Asresahegnová Z., MEDISTYL, spol. s r.o.

POSTER SEKCE

 • Mechanické předúpravy zinkových povrchů a porovnání nátěrových hmot pro duplexní systém. Hylák K., Kudláček J., Kreibich V., Svoboda J., ČVUT v Praze
 • Ověřený doby zasychání metodou s použitím mechanického záznamu průběhu zasychání pro rychleschnoucí nátěrové hmoty.  Zoubek M.1, Kudláček J.1, Malá R.1,  Matas F.2,  1 ČVUT v Praze, 2 Viton, s.r.o.
 • Hodnocení antimikrobiální aktivity vodou ředitelných a rozpouštědlových polyuretanových nátěrových hmot určených pro dokončování povrchových úprav dřevěného nábytku podle běžně používaných metod a nově vyvinuté metody. Polášková H., Tesařová D., Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav nábytku, designu a bydlení
 • Biodegradabilní polymerní systémy na bázi D-glukózy. Puková K.1, Machotová J.2, Mikulášek P.1, Rückerová A.2, 1 Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Univerzita Pardubice, 2 Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Univerzita Pardubice
 • Biodegradabilní polymerní systémy na bázi D-glukózy. Puková K.1, Machotová J.2, Mikulášek P.1, Rückerová A.2, 1 Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav environmentálního a chemického inženýrství, 2 Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Vodou ředitelné nátěry se zvýšenou odolností proti hoření v důsledku použití derivátu fosfazenu. Rückerová A., Machotová J., Puková K., Kalendová A., Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Vodou ředitelné samosíťující polymerní disperze s biocidním účinkem. Machotová J.1, Rückerová A.1, Kalendová A.1, Pejchalová M.2, 1 Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek FCHT, Univerzita Pardubice, 2 Katedra biologických a biochemických věd FCHT, Univerzita Pardubice
 • Antikorozní a fyzikální vlastnosti termicky exponovaných silikonových povlaků v závislosti na typu pigmentu. Kohl M., Plíšek M., Kalendová A. - Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Využití vodivých polymerů v nátěrových hmotách. Vlasáková J.1, Zoubek M.2, 1 SYNPO, a.s., 2 ČVUT
 • Sikativ na bázi vanadu vhodný pro alkydové nátěrové hmoty. Machálková A., Honzíček J., Vinklárek J., Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek a Katedra obecné a anorganické chemie
 • Nátěrové hmoty pro antikorozní ochranu s obsahem chemicky a fyzikálně působicích pigmentů na bázi směsných oxidů železa. Mikešová Z., Nechvílová K., Kalendová A., Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Porovnání nanofiltračních spirálově vinutých modulů pro odsolování organických barviv. Cuhorka J., Univerzita Pardubice, FCHT
 • Syntéza hvězdicovitých polymerů pro polyurethanové nátery pomocí iontové polymerace. Bohacik P.1, Podzimek S.1,2, Spacek V.2, Bandzuch J.2, Machotova J.1, Kadlecova M.1, 1 Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, 2 Synpo a.s., Pardubice
 • Vývoj molekulové hmotnosti styren-akrylátových a methylmethakrylát-akrylátových emulzních kopolymerů. Válka R.1, Machotová J.1, Podzimek Š.1,2, 1 Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Pardubice, 2 Synpo a.s., Pardubice
 • Vliv vodivých polymerů na ochranné vlastnosti zinkem pigmentovaných nátěrových hmot. Novotná M., Kohl M., Kalendová A., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Antikorozní vlastnosti organických povlaků s vysokým obsahem kovového zinku a hořčíku. Voltrová Z., Kalendová A., Kohl M., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Polyuretanová pojiva a lepidla využívající recyklovaný polyuretanový odpad. Beran R., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek

Organizátor konference:

CHEMAGAZÍN s.r.o., Gorkého 2573, 53002 Pardubice

   Ochrana osobních údajů  © 2018 CHEMAGAZÍN s.r.o.