 

XIII. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA

3.–4.11.2020 •  HOTEL JEZERKA SEČ

Organizuje

ve spolupráci s

Úvod

Program / Přednášky

Místo konání

/ Ubytování

Vložné / Registrace

Info pro
přednášející

Firemní

prezentace

Kontakt

Hlavní sponzor

Partneři

Firemní prezentace

3P-CHEMADICHEM
ADVANCED MATERIALS-JTJ
APPLIED CHEMICALS

AZELISHELAGO CZ
Biesterfeld Silcom
FRYAUF FILMIXGAMIN
LABIMEX CZLANIK
Nordmann, Rassmann
KORAPOROPOLZ
RAVAGO CHEMICALS CZ
SAFIC-ALCAN
THORSON CHEMICAL
SYNTHESIAVENATOR

Mediální partneři

POVRCHOVÉ ÚPRAVY.CZ

POVRCHÁŘI.CZ

NÁTĚROVÉ HMOTY.CZ

Podporujeme českou účast
v organizaci

INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Připojte se k aktivní účasti na konferenci formou přednášky nebo poster prezentace. Výsledky vaší výzkumné nebo vývojové práce budou přínosem vědeckého programu a přispějí k rozvoji odborných znalostí ostatních účastníků konference.

Do programu bude možné zařadit i tzv. firemní přednášky. Podmínkami pro jejich přijetí jsou časové možnosti programu (volné místo), vysoká technicko-odborná úroveň přednášky a její odsouhlasení vědeckým výborem konference.

Stěžejními tématy konference jsou pigmenty a jejich aplikace ve stavebnictví, v nátěrových hmotách a plastech. Dalšími důležitými tématy jsou organická pojiva pro nátěrové hmoty a stavebnictví, anorganická pojiva pro keramiku, stavebnictví, vysokoteplotní nátěry a jiné. Velký prostor se na konferenci otevírá aplikacím těchto pojiv a aditivům pro stavební chemii a nátěrové hmoty. Pozornost se zaměřuje i na nanomateriály, speciální materiály a technologie objevující se v poslední době na poli povrchových úprav a jejich technologií. Prostor je samozřejmě dán i legislativním otázkám a vlivům výroby a aplikací nátěrových hmot a nanomateriálů na životní prostředí.

Příspěvky lze odevzdat v českém, slovenském popř. i v anglickém jazyce. Sborník konference bude vydán v tištěné formě ve formátu A5 a obdrží ho všichni účastníci. Příspěvky odesílejte na info@pigmentyapojiva.cz.

Formát přípravy podkladů pro sborník najdete zde.

Termíny přihlášky prezentace:

  • 31. srpna 2019 – Přihláška přednášky (název, abstrakt, přednášející)
  • 30. září 2019 – Uzávěrka dodání podkladů pro sborník

V případě vašeho zájmu o prezentaci výsledků vaší odborné nebo vědecké činnosti formou přednášky nebo posteru kontaktujte předsedu organizačního výboru konference p. Tomáše Rotrekla (T: 603 211 803).

 

Organizátor konference:

CHEMAGAZÍN s.r.o., Gorkého 2573, 53002 Pardubice

   Ochrana osobních údajů  © 2019 CHEMAGAZÍN s.r.o.