 

XII. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA

11.–12.11.2019 •  HOTEL JEZERKA SEČ

Organizuje

ve spolupráci s

Úvod

Program / Přednášky

Místo konání

/ Ubytování

Vložné / Registrace

Info pro
přednášející

Firemní

prezentace

Kontakt

Hlavní sponzor

Partneři

Firemní prezentace

ANTON PAAR

APPLIED CHEMICALS

BIESTERFELD SILCOM

FILMIX

LABIMEX CZ

Nordmann, Rassmann

Mediální partneři

POVRCHOVÉ ÚPRAVY.CZ

POVRCHÁŘI.CZ

NÁTĚROVÉ HMOTY.CZ

INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Připojte se k aktivní účasti na konferenci formou přednášky nebo poster prezentace. Výsledky vaší výzkumné nebo vývojové práce budou přínosem vědeckého programu a přispějí k rozvoji odborných znalostí ostatních účastníků konference.

Do programu bude možné zařadit i tzv. firemní přednášky. Podmínkami pro jejich přijetí jsou časové možnosti programu (volné místo), vysoká technicko-odborná úroveň přednášky a její odsouhlasení vědeckým výborem konference.

Stěžejními tématy konference jsou pigmenty a jejich aplikace ve stavebnictví, v nátěrových hmotách a plastech. Dalšími důležitými tématy jsou organická pojiva pro nátěrové hmoty a stavebnictví, anorganická pojiva pro keramiku, stavebnictví, vysokoteplotní nátěry a jiné. Velký prostor se na konferenci otevírá aplikacím těchto pojiv a aditivům pro stavební chemii a nátěrové hmoty. Pozornost se zaměřuje i na nanomateriály, speciální materiály a technologie objevující se v poslední době na poli povrchových úprav a jejich technologií. Prostor je samozřejmě dán i legislativním otázkám a vlivům výroby a aplikací nátěrových hmot a nanomateriálů na životní prostředí.

Příspěvky lze odevzdat v českém, slovenském popř. i v anglickém jazyce. Sborník konference bude vydán v tištěné formě ve formátu A5 a obdrží ho všichni účastníci. Příspěvky odesílejte na info@pigmentyapojiva.cz.

Formát přípravy podkladů pro sborník najdete zde.

Termíny přihlášky prezentace:

  • 31. srpna 2019 – Přihláška přednášky (název, abstrakt, přednášející)
  • 30. září 2019 – Uzávěrka dodání podkladů pro sborník

V případě vašeho zájmu o prezentaci výsledků vaší odborné nebo vědecké činnosti formou přednášky nebo posteru kontaktujte předsedu organizačního výboru konference p. Tomáše Rotrekla (T: 603 211 803).

 

Organizátor konference:

CHEMAGAZÍN s.r.o., Gorkého 2573, 53002 Pardubice

   Ochrana osobních údajů  © 2019 CHEMAGAZÍN s.r.o.