 

XI. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA

5.–6.11.2018 •  HOTEL JEZERKA SEČ

Organizuje

ve spolupráci s

Úvod

Program / Přednášky

Místo konání

/ Ubytování

Vložné / Registrace

Info pro
přednášející

Firemní

prezentace

Kontakt

Hlavní sponzor

Partneři

Firemní prezentace

APPLIED CHEMICALS
FRYAUF FILMIX
LABIMEX CZLANIK

Mediální partneři

POVRCHOVÁ ÚPRAVA.CZ

POVRCHÁŘI.CZ

NÁTĚROVÉ HMOTY.CZ

KONTAKT

Organizátor

CHEMAGAZÍN s.r.o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice

Předseda organizačního výboru

Tomáš ROTREKL, T: +420 603 211 803, info@pigmentyapojiva.cz

Vědecký výbor konference

Předseda - Dr. Ing. Petr ANTOŠ, Ph.D., EURING, EurChem, CHEMAGAZÍN/Technopark Kralupy, petr.antos@chemagazin.cz

Místopředseda - Prof. Ing. Andréa KALENDOVÁ, Ph.D., Univerzita Pardubice, FCHT, ÚCHTML, andrea.kalendova@upce.cz

Členové: RNDr. Petr PIKAL, Ing. Daniel KUSYN, Ing. Michal POLEDNO, Ph.D.

Organizátor konference:

CHEMAGAZÍN s.r.o., Gorkého 2573, 53002 Pardubice

   Ochrana osobních údajů  © 2018 CHEMAGAZÍN s.r.o.