 

XII. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA

11.–12.11.2019 •  HOTEL JEZERKA SEČ

Organizuje

ve spolupráci s

Úvod

Program / Přednášky

Místo konání

/ Ubytování

Vložné / Registrace

Info pro
přednášející

Firemní

prezentace

Kontakt

Hlavní sponzor

Partneři

Firemní prezentace

ANTON PAAR

APPLIED CHEMICALS

BIESTERFELD SILCOM

FILMIX

LABIMEX CZ

Nordmann, Rassmann

Mediální partneři

POVRCHOVÉ ÚPRAVY.CZ

POVRCHÁŘI.CZ

NÁTĚROVÉ HMOTY.CZ

KONTAKT

Organizátor

CHEMAGAZÍN s.r.o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice

Předseda organizačního výboru

Tomáš ROTREKL, T: +420 603 211 803, info@pigmentyapojiva.cz

Vědecký výbor konference

Předseda - Dr. Ing. Petr ANTOŠ, Ph.D., EURING, EurChem, CHEMAGAZÍN/Technopark Kralupy, petr.antos@chemagazin.cz

Místopředseda a odborný garant - Prof. Ing. Andréa KALENDOVÁ, Ph.D., Univerzita Pardubice, FCHT, ÚCHTML, andrea.kalendova@upce.cz

Členové výboru

RNDr. Petr PIKAL, CSc. (PRECHEZA a.s.), Ing. Daniel KUSYN (RADKA spo. s r.o. Pardubice), Ing. Michal POLEDNO, Ph.D. (NRC Czech s.r.o.)

Organizátor konference:

CHEMAGAZÍN s.r.o., Gorkého 2573, 53002 Pardubice

   Ochrana osobních údajů  © 2019 CHEMAGAZÍN s.r.o.