 

XIII. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA

3.–4.11.2020 •  HOTEL JEZERKA SEČ

Organizuje

ve spolupráci s

Úvod

Program / Přednášky

Místo konání

/ Ubytování

Vložné / Registrace

Info pro
přednášející

Firemní

prezentace

Kontakt

Hlavní sponzor

Mediální partneři

POVRCHOVÉ ÚPRAVY.CZ

POVRCHÁŘI.CZ

NÁTĚROVÉ HMOTY.CZ

Podporujeme českou účast
v organizaci

KONTAKT

Organizátor

CHEMAGAZÍN s.r.o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice

Předseda organizačního výboru

Tomáš ROTREKL, T: +420 603 211 803, info@pigmentyapojiva.cz

Vědecký výbor konference

Předseda - Dr. Ing. Petr ANTOŠ, Ph.D., EURING, EurChem, CHEMAGAZÍN/Technopark Kralupy, petr.antos@chemagazin.cz

Místopředseda a odborný garant - Prof. Ing. Andréa KALENDOVÁ, Ph.D., Univerzita Pardubice, FCHT, ÚCHTML, andrea.kalendova@upce.cz

Členové výboru

RNDr. Petr PIKAL, CSc. (PRECHEZA a.s.), Ing. Daniel KUSYN (RADKA spo. s r.o. Pardubice), Ing. Michal POLEDNO, Ph.D. (NRC Czech s.r.o.)

Organizátor konference:

CHEMAGAZÍN s.r.o., Gorkého 2573, 53002 Pardubice

   Ochrana osobních údajů  © 2019 CHEMAGAZÍN s.r.o.