 

XIII. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA

3.–4.11.2020 •  HOTEL JEZERKA SEČ

Organizuje

ve spolupráci s

Úvod

Program / Přednášky

Místo konání

/ Ubytování

Vložné / Registrace

Info pro
přednášející

Firemní

prezentace

Kontakt

Hlavní sponzor

Mediální partneři

POVRCHOVÉ ÚPRAVY.CZ

POVRCHÁŘI.CZ

NÁTĚROVÉ HMOTY.CZ

Podporujeme českou účast
v organizaci

ÚVODNÍ INFORMACE

Konference zaměřená na oblast pigmentů, pojiv, nanomateriálů, specialit a legislativy pro výrobu nátěrových hmot, povrchové úpravy a předúpravy povrchů a jejich dalších aplikací. Je platformou k setkání zástupců výrobních společností, výzkumu a vývoje, univerzitní sféry a dodavatelských firem.

Organizátorem konference je redakce časopisu CHEMAGAZÍN ve spolupráci s Ústavem chemie a technologie makromolekulárních látek, Fakulty chemicko-technologické, Univerzity Pardubice - odborný garant prof. Ing. A. Kalendová, PhD.

Termín konání XIII. konference pigmenty a pojiva se mění na úterý a středu!!

Témata konference

I. Pigmenty, pojiva a jejich aplikace v oboru nátěrových hmot

  • Suroviny pro formulaci a výrobu nátěrových hmot
  • Pigmenty, plniva a pojiva pro nátěrové hmoty
  • Funkční aditiva pro nátěrové hmoty a povlaky
  • Nanomateriály, nanotechnologie a jejich využití pro nátěrové hmoty, povlaky a jejich složky

II. Nátěrové hmoty pro povrchovou ochranu a úpravu materiálů

  • Speciální povrchové úpravy
  • Vlastnosti a možnosti "smart" povlaků
  • Novinky z aplikací a testování vlastností nátěrových hmot a povlaků

III. Technologie pro výrobu nátěrových hmot, zařízení pro povrchové úpravy a předúpravy povrchů

IV. Legislativa a problematika vlivu pigmentů, nanomateriálů a povrchových úprav na životní prostředí

V. Instrumentální a analytické techniky pro nátěrové hmoty a jejich složky

Vědecký výbor konference

Dr. Ing. Petr ANTOŠ, Ph.D., EURING, EurChem – předseda
Prof. Ing. Andréa KALENDOVÁ, Ph.D., RNDr. Petr PIKAL, Ing. Daniel KUSYN, Ing. Michal POLEDNO, Ph.D.

Sborníky minulých ročníků

Sborník XII. konference (doplněná verze) - nízké rozlišení (10 MB)
Sborník XII. konference (doplněná verze) -
tiskové rozlišení (39 MB)

Sborník XI. ročníku konference - zde.
Sborník X. ročníku konference - zde.

Sborník IX. ročníku konference - zde.
Sborník VIII. ročníku konference - zde.
Sborník VII. ročníku konference - zde.

Sborníky jsou pravidelně zařazovány do Web of Science.

Časopis CHEMAGAZÍN, organizátor konference, je sponzorem členství České republiky ve společnosti FATIPEC - Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries.

Zveme vás rovněž k účasti na ETCC 2020 - European Technical Coatings Congress, Krakow (PL), 2.-4.9.2020.

Organizátor konference:

CHEMAGAZÍN s.r.o., Gorkého 2573, 53002 Pardubice

   Ochrana osobních údajů  © 2019 CHEMAGAZÍN s.r.o.