 

X. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA

6.–7.11.2017 •  HOTEL JEZERKA SEČ

Organizuje

ve spolupráci s

Úvod

Program a přednášky

Ubytování

Registrace

Info pro
přednášející

Firemní

prezentace

Kontakt

Hlavní sponzor konference

Partneři konference

X. KONFERENCE PIGMENTY A  POJIVA

X. ročník konference se uskuteční v Kongresovém hotelu JEZERKA*** v Seči u Chrudimi ve dnech 6. a 7. listopadu 2017.

Tato odborná událost je zaměřena na aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti pigmentů, pojiv a specialit pro povrchové úpravy materiálů a výrobu nátěrových hmot. Konference je vyhledávána odborníky z akademického a univerzitního prostředí, pracovníky vývoje a technologických oddělení z průmyslu a zástupci dodavatelů surovin a chemických specialit.

Konferenci organizuje redakce časopisu CHEMAGAZÍN ve spolupráci s Ústavem chemie a technologie makromolekulárních látek Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Pro letošní ročník je k dnešnímu dni avizováno 21 přednášek a 14 poster prezentací.
Seznam prezentací přijatých k dnešnímu dni.

Prohlédněte si Fotogalerii předchozího ročníku konference z roku 2016.

Sborník IX. ročníku konference je ke stažení zde.
Sborník VIII. ročníku konference je ke stažení zde.
Sborník VII. ročníku konference je ke stažení zde.

Sborníky z posledních tří ročníků konferencí byly přijaty k posouzení do Web of Science. Sborník z roku 2016 byl do této citační databáze již zařazen.

Vědecký výbor konference: Dr. Ing. Petr ANTOŠ, Ph.D., EURING, EurChem – předseda, Prof. Ing. Andréa KALENDOVÁ, Ph.D., Prof. Ing. Pavla ROVNANÍKOVÁ, CSc., Ing. Adolf GOEBEL, Ph.D., Ing. Michal POLEDNO, Ph.D. a Mgr. Petr RYŠÁNEK

Témata konference

PIGMENTY, VÝROBA, VLASTNOSTI A APLIKACE

 • Pigmenty – bílé a barevné (organické / anorganické)
 • Antikorozní pigmenty
 • Aplikace pigmentů – stavebnictví, nátěrové hmoty, plasty a kaučuky

POJIVA, VLASTNOSTI A APLIKACE

 • Anorganická pojiva – křemičitá, hlinito-křemičitá a fosforečná pojiva pro keramiku, stavebnictví, vysokoteplotní nátěry, slévárenské směsi, speciální pojiva pro stavebnictví
 • Organická pojiva – pro nátěrové hmoty a stavebnictví
 • Aditiva – přísady a příměsi pro stavební chemii, aditiva nátěrových hmot a plastů
 • Aplikace pojiv – stavebnictví, nátěrové hmoty, slévárenství, výroba plastů

PIGMENTY, POJIVA A ADITIVA PRO SPECIÁLNÍ APLIKACE, NANOMATERIÁLY, LEGISLATIVA

 • Kovové nanomateriály (NM) – Fe, Ag, Au atd.
 • Uhlíkové NM – nanotrubičky, fullereny, saze, nanodiamanty
 • Organické NM – nanovlákna, dendrimery, polystyren
 • Oxidy kovů – TiO2, SiO2, Al2O3, ZnO, ZrO2
 • Anorganické NM – anorganická vlákna, jíly, zeolity, silikáty
 • Aplikace nanomateriálů
 • Vlivy NM na životní prostředí
 • „Chytré“ barvy
 • Legislativa

 

Organizátor konference:

CHEMAGAZÍN s.r.o., Gorkého 2573, 53002 Pardubice

   Ochrana osobních údajů  © 2017 CHEMAGAZÍN s.r.o.