k H

IX. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA

7.–8.11.2016 •  HOTEL JEZERKA SEČ

Organizuje

ve spolupráci s

Úvod

Program a přednášky

Ubytování

Registrace

Info pro
přednášející

Firemní

prezentace

Kontakt

Hlavní sponzor konference

Partneři konference

IX. KONFERENCE PIGMENTY A  POJIVA

IX. ročník konference se uskutečnil v Kongresovém hotelu JEZERKA*** v Seči u Chrudimi ve dnech 7. a 8. listopadu 2016.

Tato odborná událost je zaměřena na aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti pigmentů, pojiv a specialit pro povrchové úpravy materiálů a výrobu nátěrových hmot. Konference je vyhledávána odborníky z akademického a univerzitního prostředí, pracovníky vývoje a technologických oddělení z průmyslu a zástupci dodavatelů surovin a chemických specialit.

Prezentováno bylo 22 přednášek a 7 poster prezentací. Jejich seznam najdete zde. Konference se zúčastnilo 185 účastníků.

Program konference doplnil společenský večer s rautem, kterým hudebně doprovodil komorní soubor Corvus Quartet. Sponzorem večera byla společnost Synthesia.

Prohlédněte si Fotogalerii letošního ročníku.
Sborník IX. ročníku konference je ke stažení zde.
Sborník VIII. ročníku konference je ke stažení zde.
Sborník VII. ročníku konference je ke stažení zde.
Sborníky z posledních tří ročníků konferencí byly přijaty k posouzení do Web of Science.

Konferenci organizuje redakce časopisu CHEMAGAZÍN ve spolupráci s Ústavem chemie a technologie makromolekulárních látek Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Příští ročník konference se uskuteční ve dnech 6.-7. listopadu 2017 na stejném místě.

Vědecký výbor konference: Dr. Ing. Petr ANTOŠ, Ph.D., EURING, EurChem – předseda, Prof. Ing. Andréa KALENDOVÁ, Ph.D., Prof. Ing. Pavla ROVNANÍKOVÁ, CSc., Ing. Adolf GOEBEL, Ph.D., Ing. Michal POLEDNO, Ph.D. a Mgr. Petr RYŠÁNEK

Témata konference

PIGMENTY, VÝROBA, VLASTNOSTI A APLIKACE

 • Pigmenty – bílé a barevné (organické / anorganické)
 • Antikorozní pigmenty
 • Aplikace pigmentů – stavebnictví, nátěrové hmoty, plasty a kaučuky

POJIVA, VLASTNOSTI A APLIKACE

 • Anorganická pojiva – křemičitá, hlinito-křemičitá a fosforečná pojiva pro keramiku, stavebnictví, vysokoteplotní nátěry, slévárenské směsi, speciální pojiva pro stavebnictví
 • Organická pojiva – pro nátěrové hmoty a stavebnictví
 • Aditiva – přísady a příměsi pro stavební chemii, aditiva nátěrových hmot a plastů
 • Aplikace pojiv – stavebnictví, nátěrové hmoty, slévárenství, výroba plastů

PIGMENTY, POJIVA A ADITIVA PRO SPECIÁLNÍ APLIKACE, NANOMATERIÁLY, LEGISLATIVA

 • Kovové nanomateriály (NM) – Fe, Ag, Au atd.
 • Uhlíkové NM – nanotrubičky, fullereny, saze, nanodiamanty
 • Organické NM – nanovlákna, dendrimery, polystyren
 • Oxidy kovů – TiO2, SiO2, Al2O3, ZnO, ZrO2
 • Anorganické NM – anorganická vlákna, jíly, zeolity, silikáty
 • Aplikace nanomateriálů
 • Vlivy NM na životní prostředí
 • „Chytré“ barvy
 • Legislativa

 

Organizátor konference:

CHEMAGAZÍN s.r.o., Gorkého 2573, 53002 Pardubice

   Ochrana osobních údajů  © 2016 CHEMAGAZÍN s.r.o.